حسابداری تولیدی

مزایای حسابداری تولیدی

  • فرموله کردن و هزینه یابی کامل فرآیند تولید جهت محاسبه دقیق بهای تمام شده
  • آگاه سازی از عملکرد تولید هر محصول ، به صورت دوره ای ، جهت تخمین هزینه ها و کمک به تصمیم گیری بهتر در آینده
  • راه اندازی حسابداری بهای تمام شده روی خط تولید تا مرحله استقرار کامل
  • ارایه لحظه ای بهای تمام شده خط تولید با شیوه های استاندارد حسابداری ( میانگین موزون )
  • ارایه اسناد و دفاتر رسمی مورد نیاز دارایی ، ارزش افزوده و گزارشات فصلی

آگاهی از عملکرد تولید ، منجر ه افزایش پایداری و بهره وری می شود

کاهش هزینه تولید

افزایش شفافیت و رهگیری فرآیند تولید

ارزش گزاری کنترل شده محصول

سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید

زیر سیستم های حسابداری تولیدی

زیر سیستم های برگزیده جهت کنترل و پیاده سازی فرآیندهای پیچیده در حسابداری تولیدی

تولید

مکانیزه کردن خط تولید و یکپارچه سازی سیستم های حسابداری ، انبارداری ،تولید و بهای تمام شده

کالا و انبار

ثبت، نگهداری و کنترل عملیات ورود و خروج کالا در انبار و مدیریت کالا و گزارشهای پیشرفته و متنوع

حسابداری

تهیه اسناد رسمی قابل ارایه به سازمان امور مالیاتی و ارائه دفاتر مالی ، تراز ها و سود و زیان

خرید و فروش

مدیریت فرآیندهای سفارشات و پیش فاکتورها، اعمال کنترل‌های متنوع در هنگام صدور فاکتور ، عملیات تسویه، ارتباط مستقیم با حسابداری و انبار

خزانه داری

ثبت کلیه امور خزانه ، عملیات بانکی و رویدادهای مالی کسب و کار و مدیریت بهینه دارایی های نقدی و اسناد شرکت

سیستم بهای تمام شده

امکان تعریف فرمول به منظور ثبت کلیه هزینه های سربار ، دستمزد و مواد اولیه به کلای در جریان ساخت جهت برآورد و نمایش لحظه ای بهای تمام شده محصول تولیدی

سفارشی سازی منطبق بر نیازهای سازمان

جهت دستیابی به هدف های سازمان ، گردش کار و نیازمندی های مخصوص کسب و کار خود را طراحی و اجرا کنید

همچنان نیاز به مشاوره دارید ؟

با پرکردن این فرم کارشناسان ما طی 24 ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت