حسابداری بازرگانی

بهترین “نرم افزار حسابداری بازرگانی”

مزایای حسابداری بازرگانی چهارباغ

 • بهره گیری از تکنیک مدرن کدینگ شناور به منظور عدم نیاز به تعریف تفضیل های تکراری
 • راه اندازی و پیاده سازی ساده سیستم حسابداری مبتنی بر فعالیت شرکت
 • ارائه اسناد، دفاتر، گزارشات و خروجی های رسمی منطبق بر قوانین سازمان حسابرسی
 • تسهیل عملیات تکراری روی حسابداری چند شرکتی
 • یکپارچگی کامل سامانه های حسابداری، انبار، بازرگانی، تولید، خزانه، حقوق و دستمزد بدون نیاز به ثبت های تکراری اطلاعات
 • پیاده سازی بستر ایمن و آسان جهت ارتباط از راه دور سایر ایستگاه های کاری

کمک به تصمیم گیری بهتر مدیران

کمک به تصمیم گیری سریع و دقیق مدیران با ارایه گزارش‌های متنوع و هوشمند

افزایش بهره‌وری کسب و کار

افزایش بهره‌وری کسب و کار با مدیریت متمرکز مالی و کنترل دقیق بر عملیات های خرید ، فروش ، اعتبارسنجی و …

صرفه جویی در وقت و افزایش دقت

صرفه جویی در وقت و پایین آوردن هزینه های حسابرسی و بایگانی اطلاعات با یکپارچگی در فرآیندها

آیا نیاز به مشاوره قبل از خرید دارید ؟

لطفا در صورتی که نیاز به مشاوره‌ی قبل از خرید دارید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

ماژول های حسابداری بازرگانی

زیر سیستم های برگزیده جهت کنترل و پیاده سازی فرآیندهای پیچیده در چهارباغ

حسابداری

تهیه اسناد رسمی قابل ارایه به سازمان امور مالیاتی و ارائه دفاتر مالی ، تراز ها و سود و زیان

کالا و انبار

ثبت و کنترل عملیات ورود و خروج کالا در انبار و مدیریت کالا و گزارشهای پیشرفته و متنوع

دریافت و پرداخت

ثبت دقیق کلیه رویدادهای مالی کسب و کار و مدیریت بهینه دارایی های نقدی و اسناد شرکت

تدارکات و خرید

مدیریت فرآیندهای سفارشات و پیش فاکتورها، انواع روش‌های خرید ، ارتباط مستقیم و یکپارچه با حسابداری و انبار

حقوق و دستمزد

فرآیند آماده‌سازی لیست‌های حقوق و دستمزد، جزئیات کارکرد پرسنل و تعیین مبلغ خالص قابل پرداخت به هر پرسنل و …

مشتریان و فروش

انواع روش‌های فروش ، عملیات تسویه ، اعمال کنترل‌های متنوع در هنگام صدور فاکتور ، یکپارچه با حسابداری و انبار

نرم افزار حسابداری بازرگانی چگونه به کسب و کار شما کمک می‌کند

کدینگ شناور

فرآیند محوری

گزارش های استاندارد

چند شرکتی

یکپارچگی سیستم

ارتباط از راه دور

کدینگ شناور


 • گزارش گیری بسیار قوی و پویا ( با تعریف یک کد واحد برای هر تفضیل در کل سیستم )
 • جلوگیری از تعدد حساب ها و تشابه نام حساب ها و کوچک شدن کدینگ
 • جلوگیری از اشتباه کاربر در هنگام ثبت سند به دلیل عدم تشابه نام حساب ها
 • گزارش گردش یا تراز هر حساب تفصیلی در یک معین مشخص و یا در تمامی معین ها به صورت سرجمع یا به تفکیک

فرآیند محوری


 • پوشش دهی کامل جریان فعالیتهای سازمانی (فرآیند) از قبیل تامین کالا، فروش، تولید
 • قابلیت انعطاف پذیری فرایندهای سیستمی با توجه به تفاوت جریانهای کاری موجود هر سازمان
 • امکان تعریف و تنظیم سایر فرایندهای خرید، فروش ، تولید متناسب با هر سازمان

گزارش های استاندارد


 • گزارش‌های دقیق و حرفه‌ای برای مدیران ، حسابداران و حسابرسان
 • ارائه دفاتر مالی و اسناد به صورت خلاصه ماهانه یا روزانه همراه با خروجیهای Excel و pdf جهت ارائه سازمان امور مالیاتی
 • تنظیم صورت های مالی استاندارد ترازنامه و سود و زيان به صورت دلخواه
 • ارسال گزارش های فصلی مربوط به صورت های هزینه های و خرید و فروش به فایل TTMS

دریافت دموی رایگان حسابداری بازرگانی

لطفا برای دریافت نسخه رایگان حسابداری بازرگانی تماس حاصل فرمایید

چند شرکتی


 • امکان تعریف و استفاده چند شرکت با سالهای مالی متفاوت
 • انتقال اطلاعات پایه (کدینگ، کالا، طرف حسابها …) و یا انواع اسناد و فاکتور بین شرکت‌ها
 • امکان استفاده همزمان و ثبت سند در شرکت های مختلف و تغییر وضعیت بین سال مالی مختلف

یکپارچگی سیستم


 • به روز رسانی همزمان و خودکار بین سامانه‌های مختلف
 • به روز بودن سوابق مالی و رفع خطای انسانی
 • تصمیم گیری سریع و دقیق مدیران بر اساس داده ها و گزارش‌های اطلاعاتی

ارتباط از راه دور


 • اتصال و یکپارچه سازی سامانه های مالی مورد نیاز کسب و کار در نقاط مختلف (دفاتر ، انبارها و شعب فروشگاهی )
 • افزایش بهره‌وری کسب و کار با صرفه‌جویی در زمان و نیروی انسانی
 • امکان خواندن خودکار اطلاعات ، قیمت و موجودی محصولات فروشگاه اینترنتی هنگام راه اندازی و صدور سند حسابداری ابتدای دوره
 • کمک به تصمیم گیری بهتر مدیران با ارائه گزارش های متنوع
 • نظارت و کنترل کامل مالی بر نقاط مختلف کسب و کار

قیمت حسابداری بازرگانی

حسابداری بازرگانی پایه
مناسب برای شرکت های کوچک و نوپا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول حسابداری مالی
ماژول کالا و انبار
ماژول دریافت و پرداخت
ماژول تدارکات و خرید
ماژول مشتریان و فروش
سیستم ثبت دائمی موجودی کالا
کدینگ درختی
گزارش های استاندارد
تهیه صورت‌های مالی
ساخت صورت‌های مالی دلخواه
بهای تمام شده کالای فروش رفته
تسهیم هزینه‌ها روی فاکتور خرید
فرآیند محور
امکان چند شرکتی
استفاده همزمان از چندین شرکت
انتقال اطلاعات بین چند شرکت
دو شرکت پیش فرض
امکان افزودن شرکت جدید
تا دو ساعت نصب آموزش و راه‌اندازی رایگان
یک نوبت راه اندازی و نصب مجدد رایگان
امکان افزودن کاربر شبکه
امکان ارتقا و افزودن سایر ماژول‌ها
نصب پایگاه داده SQL Server Enterprise
حسابداری بازرگانی
مناسب برای شرکت های متوسط و بزرگ
۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول کدینگ تفصیلی شناور
ماژول حسابداری مالی
ماژول کالا و انبار
ماژول دریافت و پرداخت
ماژول تدارکات و خرید
ماژول مشتریان و فروش
سیستم ثبت دائمی موجودی کالا
گزارش های استاندارد
تهیه صورت‌های مالی
ساخت صورت‌های مالی دلخواه
بهای تمام شده کالای فروش رفته
تسهیم هزینه‌ها روی فاکتور خرید
فرآیند محور
امکان چند شرکتی
استفاده همزمان از چندین شرکت
انتقال اطلاعات بین چند شرکت
دو شرکت پیش فرض
امکان افزودن شرکت جدید
تا سه ساعت نصب آموزش و راه‌اندازی رایگان
دو نوبت راه اندازی و نصب مجدد رایگان
امکان افزودن کاربر شبکه
امکان ارتقا و افزودن سایر ماژول‌ها
نصب پایگاه داده SQL Server Enterprise
حسابداری پیمانکاری
مناسب برای شرکت های پیمانکاری و پروژه ای
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول حسابداری پیمانکاری
ماژول کدینگ تفصیلی شناور
ماژول حسابداری مالی
ماژول کالا و انبار
ماژول دریافت و پرداخت
ماژول تدارکات و خرید
ماژول مشتریان و فروش
سیستم ثبت دائمی موجودی کالا
گزارش های استاندارد
تهیه صورت‌های مالی
ساخت صورت‌های مالی دلخواه
بهای تمام شده کالای فروش رفته
تسهیم هزینه‌ها روی فاکتور خرید
فرآیند محور
امکان چند شرکتی
استفاده همزمان از چندین شرکت
انتقال اطلاعات بین چند شرکت
دو شرکت پیش فرض
امکان افزودن شرکت جدید
تا چهار ساعت نصب آموزش و راه‌اندازی رایگان
سه نوبت راه اندازی و نصب مجدد رایگان
امکان افزودن کاربر شبکه
امکان ارتقا و افزودن سایر ماژول‌ها
نصب پایگاه داده SQL Server Enterprise
حسابداری تولیدی
مناسب برای محاسبه بهای تمام شده واقعی تولید
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول بهای تمام شده تولید
ماژول ماژول تولید صنعتی
ماژول حسابداری پیمانکاری
ماژول حقوق و دستمزد
ماژول کدینگ تفصیلی شناور
ماژول حسابداری مالی
ماژول کالا و انبار
ماژول دریافت و پرداخت
ماژول تدارکات و خرید
ماژول مشتریان و فروش
سیستم ثبت دائمی موجودی کالا
گزارش های استاندارد
تهیه صورت‌های مالی
ساخت صورت‌های مالی دلخواه
تسهیم هزینه‌ها روی سند تولید
بهای تمام شده کالای فروش رفته
تسهیم هزینه‌ها روی فاکتور خرید
فرآیند محور
امکان چند شرکتی
استفاده همزمان از چندین شرکت
انتقال اطلاعات بین چند شرکت
دو شرکت پیش فرض
امکان افزودن شرکت جدید
تا پنج ساعت نصب آموزش و راه‌اندازی رایگان
چهار نوبت راه اندازی و نصب مجدد رایگان
امکان افزودن کاربر شبکه
امکان ارتقا و افزودن سایر ماژول‌ها
نصب پایگاه داده SQL Server Enterprise

پرسش های متداول حسابداری بازرگانی

بهترین نرم افزار حسابداری بازرگانی کدام است ؟

بهترین نرم افزار حسابداری بازرگانی برای هر کسب و کار متفاوت است . بدین معنی که هر کسب و کار ابتدا باید نیازهای خود را تعیین کند سپس این نیازها را نرم افزار حسابداری بازرگانی مورد نظر بسنجد . نرم افزاری که به بهترین شکل پاسخگوی آن نیازها باشد، بهترین نرم افزار حسابداری بازرگانی برای آن کسب وکار خواهد بود است .

تفاوت حسابداری بازرگانی و حسابداری فروشگاهی چیست ؟

تعیین بهای تمام شده کالای فروش رفته به سیستم ثبت موجودی کالا بستگی دارد . معمولا در شرکت ها از سیستم ثبت دائمی موجودی کالا استفاده می شود در حالی که در فروشگاه‌ها از سیستم ثبت ادواری استفاده می‌شود . تفاوت دیگر در نوع کدینگ و گزارش گیری نرم افزارهای حسابداری بازرگانی است . این نرم افزار‌ها معمولا از کدینگ شناور استفاده می‌نمایند.

تفاوت نرم افزار حسابداری بازرگانی کدینگ شناور تفصیلی ( تفصیلی واحد ) و کدینگ درختی ( بدون کدینگ شناور تفصیلی ) در چیست ؟

در کدینگ حسابداری یکی از سطوح پایانی ، حساب‌های تفصیلی است که معمولا زیر مجموعه حساب‌های معین هستند . در تعریف حساب‌های تفصیلی معمولا ناگزیر از استفاده از یک حساب تفصیلی در چند حساب معین هستیم . برای مثال یک شخص می‌تواند در معین جاری شرکا ، جاری کارکنان ، وام کارکنان و معین‌های دیگر گردش مالی داشته باشد . در تفصیلی شناور برای هر تفصیل فقط یک حساب در کل سیستم تعریف می‌شود ( از این رو به آن تفصیلی واحد هم می‌گویند ) و در هنگام ثبت سند حسابداری ، ارتباط آن با معین مربوطه مشخص می‌شود .

با روش‌های زیر میتوانید با کارشناسان ما در تماس باشید
پیمایش به بالا