حسابداری پیمانکاری

بهترین “نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه ای”

مزایای حسابداری پیمانکاری چهارباغ

  • راه کار ساده حسابداری برای پیمانکاران ، شرکت های پروژه محور و ساختمانی
  • ثبت خرید ، فروش ، هزینه ها و درآمدها به تفکیک هر پروژه
  • بدون نیاز به تنظیم کدینگ برای هر فعالیت و یا پروژه به صورت مجزا
  • بدست آوردن صورتحساب های افراد ، هزینه و درآمد و درنهایت سود و زیان به تفکیک هر پروژه
  • امکان نظارت دقیق تر بر روی هزینه های پروژه ها و عملکرد پیمانکاران
  • تخمین هزینه و بهای تمام شده پروژه های آینده

کمک به تصمیم گیری بهتر مدیران

کمک به تصمیم گیری سریع و دقیق مدیران با ارایه گزارش‌های متنوع و هوشمند

افزایش بهره‌وری کسب و کار

افزایش بهره‌وری کسب و کار با مدیریت متمرکز مالی و کنترل دقیق بر عملیات های خرید ، فروش ، اعتبارسنجی و …

صرفه جویی در وقت و افزایش دقت

صرفه جویی در وقت و پایین آوردن هزینه های حسابرسی و بایگانی اطلاعات با یکپارچگی در فرآیندها

آیا نیاز به مشاوره قبل از خرید دارید ؟

لطفا در صورتی که نیاز به مشاوره‌ی قبل از خرید دارید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

راهکار ساده حسابداری برای پیمانکاران ساختمان و شرکت های پروژه محور

روش های نوین حسابداری پروژه ای

نظارت دقیق بر هزینه‌های پروژه

تخمین هزینه های پروژهای آینده

مدیریت انبار هر پروژه

ماژول های حسابداری پیمانکاری

زیر سیستم های برگزیده جهت کنترل و پیاده سازی فرآیندهای پیچیده در چهارباغ

حسابداری

تهیه اسناد رسمی قابل ارایه به سازمان امور مالیاتی و ارائه دفاتر مالی ، تراز ها و سود و زیان

کالا و انبار

ثبت و کنترل عملیات ورود و خروج کالا در انبار و مدیریت کالا و گزارشهای پیشرفته و متنوع

دریافت و پرداخت

ثبت دقیق کلیه رویدادهای مالی کسب و کار و مدیریت بهینه دارایی های نقدی و اسناد شرکت

پیمانکاری و مرکز هزینه

امکان تعریف فرمول به منظور ثبت کلیه هزینه‌های سربار، دستمزد و مواد اولیه کالای در جریان ساخت

حقوق و دستمزد

فرآیند آماده‌سازی لیست‌های حقوق و دستمزد، جزئیات کارکرد پرسنل و …

خرید و فروش

مدیریت فرآیندهای سفارشات و پیش فاکتورها، انواع روش‌های فروش و تخفیفات فروش

دیگر نگران محاسبه عملکرد پروژه های خود نباشید

با راهکار حسابداری پیمانکاری به سهولت در یک سیستم مالی کلیه پروژه های خود را مدیریت کنید

دریافت دموی حسابداری پیمانکاری و پروژه ای

لطفا برای دریافت نسخه رایگان حسابداری پیمانکاری تماس حاصل فرمایید

هزینه های حسابداری خود را بیش از 50 درصد کاهش دهید

با راهکار حسابداری صورتحساب پیمانکار را در یک یا چند پروژه انتخابی به سادگی محسابه کنید

قیمت حسابداری پیمانکاری و پروژه ای

حسابداری بازرگانی پایه
مناسب برای شرکت های کوچک و نوپا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول حسابداری مالی
ماژول کالا و انبار
ماژول دریافت و پرداخت
ماژول تدارکات و خرید
ماژول مشتریان و فروش
سیستم ثبت دائمی موجودی کالا
کدینگ درختی
گزارش های استاندارد
تهیه صورت‌های مالی
ساخت صورت‌های مالی دلخواه
بهای تمام شده کالای فروش رفته
تسهیم هزینه‌ها روی فاکتور خرید
فرآیند محور
امکان چند شرکتی
استفاده همزمان از چندین شرکت
انتقال اطلاعات بین چند شرکت
دو شرکت پیش فرض
امکان افزودن شرکت جدید
تا دو ساعت نصب آموزش و راه‌اندازی رایگان
یک نوبت راه اندازی و نصب مجدد رایگان
امکان افزودن کاربر شبکه
امکان ارتقا و افزودن سایر ماژول‌ها
نصب پایگاه داده SQL Server Enterprise
حسابداری بازرگانی
مناسب برای شرکت های متوسط و بزرگ
۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول کدینگ تفصیلی شناور
ماژول حسابداری مالی
ماژول کالا و انبار
ماژول دریافت و پرداخت
ماژول تدارکات و خرید
ماژول مشتریان و فروش
سیستم ثبت دائمی موجودی کالا
گزارش های استاندارد
تهیه صورت‌های مالی
ساخت صورت‌های مالی دلخواه
بهای تمام شده کالای فروش رفته
تسهیم هزینه‌ها روی فاکتور خرید
فرآیند محور
امکان چند شرکتی
استفاده همزمان از چندین شرکت
انتقال اطلاعات بین چند شرکت
دو شرکت پیش فرض
امکان افزودن شرکت جدید
تا سه ساعت نصب آموزش و راه‌اندازی رایگان
دو نوبت راه اندازی و نصب مجدد رایگان
امکان افزودن کاربر شبکه
امکان ارتقا و افزودن سایر ماژول‌ها
نصب پایگاه داده SQL Server Enterprise
حسابداری پیمانکاری
مناسب برای شرکت های پیمانکاری و پروژه ای
۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول حسابداری پیمانکاری
ماژول کدینگ تفصیلی شناور
ماژول حسابداری مالی
ماژول کالا و انبار
ماژول دریافت و پرداخت
ماژول تدارکات و خرید
ماژول مشتریان و فروش
سیستم ثبت دائمی موجودی کالا
گزارش های استاندارد
تهیه صورت‌های مالی
ساخت صورت‌های مالی دلخواه
بهای تمام شده کالای فروش رفته
تسهیم هزینه‌ها روی فاکتور خرید
فرآیند محور
امکان چند شرکتی
استفاده همزمان از چندین شرکت
انتقال اطلاعات بین چند شرکت
دو شرکت پیش فرض
امکان افزودن شرکت جدید
تا چهار ساعت نصب آموزش و راه‌اندازی رایگان
سه نوبت راه اندازی و نصب مجدد رایگان
امکان افزودن کاربر شبکه
امکان ارتقا و افزودن سایر ماژول‌ها
نصب پایگاه داده SQL Server Enterprise
حسابداری تولیدی
مناسب برای محاسبه بهای تمام شده واقعی تولید
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ماژول بهای تمام شده تولید
ماژول ماژول تولید صنعتی
ماژول حسابداری پیمانکاری
ماژول حقوق و دستمزد
ماژول کدینگ تفصیلی شناور
ماژول حسابداری مالی
ماژول کالا و انبار
ماژول دریافت و پرداخت
ماژول تدارکات و خرید
ماژول مشتریان و فروش
سیستم ثبت دائمی موجودی کالا
گزارش های استاندارد
تهیه صورت‌های مالی
ساخت صورت‌های مالی دلخواه
تسهیم هزینه‌ها روی سند تولید
بهای تمام شده کالای فروش رفته
تسهیم هزینه‌ها روی فاکتور خرید
فرآیند محور
امکان چند شرکتی
استفاده همزمان از چندین شرکت
انتقال اطلاعات بین چند شرکت
دو شرکت پیش فرض
امکان افزودن شرکت جدید
تا پنج ساعت نصب آموزش و راه‌اندازی رایگان
چهار نوبت راه اندازی و نصب مجدد رایگان
امکان افزودن کاربر شبکه
امکان ارتقا و افزودن سایر ماژول‌ها
نصب پایگاه داده SQL Server Enterprise
با روش‌های زیر میتوانید با کارشناسان ما در تماس باشید
پیمایش به بالا